Aanbod

1. Neuropsychologisch onderzoek

Een neuropsychologisch onderzoek (NPO) kan aangevraagd worden bij het vermoeden van dementie, objectiveren en opvolging van cognitieve achteruitgang, geschiktheid voor zelfstandig wonen, autorijden, werkhervatting… Dit onderzoek kan op vraag van de cliënt zelf of zijn familie, huisarts, neuroloog of geriater. 

Cognitieve, gedrags- en emotionele problemen die aanleiding kunnen geven voor een NPO zijn bijvoorbeeld, problemen met: Aandacht, Concentratie, Geheugen, Taal, Planning, Oriëntatie, Isolement, Initiatiefverlies, Agressiviteit, Prikkelbaarheid, Angst, Depressiviteit…

-Diagnostiek en behandeling long-COVID-19 patiënten met cognitieve klachten.

-ADHD-onderzoek.

2. Intelligentie onderzoek (kinderen, adolescenten en volwassenen)

Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van het globale cognitieve niveau, maar ook een inzicht te geven in de verschillende vaardigheden die van belang zijn op school/werk en op sociaal vlak.

-Onderzoek naar hoog-begaafdheid.

-Non-verbaal onderzoek voor anderstalige kinderen.

-Intelligentie onderzoek voor terugbetaling logopedie.

“Intelligentie is de mate waarin een soort efficiënt doet wat ze nodig heeft om te overleven.“-Charles Darwin

3. Psychologische begeleiding

Psychologische begeleiding voor jongeren vanaf 16 jaar:  faalangst, piekeren, laag zelfbeeld, verlies, biculturele identiteit.

Psychologische begeleiding voor volwassenen en ouderen: Stressklachten -Burn-out- Piekeren – Laag zelfvertrouwen- Faalangst – Concentratieproblemen – Depressieve gevoelens – Zelfmoordgedachten – Alcoholproblemen – Rouw en verliesverwerking – Dementiediagnose -AD(H)D begeleiding- Biculturele identiteit.

Begeleiding van interculturele koppels en gezinnen

“Change happens when the pain of staying the same is greater than the pain of change.”-Tony Robbins