Aanbod

1. Neuropsychologisch onderzoek

Een neuropsychologisch onderzoek (NPO) kan aangevraagd worden bij het vermoeden van dementie, objectiveren en opvolging van cognitieve achteruitgang, geschiktheid voor zelfstandig wonen, autorijden, werkhervatting… Dit onderzoek kan op vraag van de cliënt zelf of zijn familie, huisarts, neuroloog of geriater. 

Cognitieve, gedrags- en emotionele problemen die aanleiding kunnen geven voor een NPO zijn bijvoorbeeld, problemen met: Aandacht, Concentratie, Geheugen, Taal, Planning, Oriëntatie, Isolement, Initiatiefverlies, Agressiviteit, Prikkelbaarheid, Angst, Depressiviteit…

Vanaf 02/2023: Diagnostiek en behandeling van cognitieve klachten bij post-COVID-19 patiënten.

2. Intelligentie onderzoek (kinderen, adolescenten en volwassenen)

Het doel van dit onderzoek bij kinderen is het vaststellen van het globale cognitieve niveau, maar ook een inzicht te geven in de verschillende vaardigheden die van belang zijn op school en op sociaal vlak. Dit onderzoek kan op vraag van ouders, school, logopedie of andere doorverwijzers en is aangewezen bij klachten zoals aandacht, concentratie, leer- en/of gedragsproblemen.

“Intelligentie is de mate waarin een soort efficiënt datgene doet wat ze nodig heeft om te overleven.”-Charles Darwin

3. Psychologische begeleiding

Psychologische begeleiding voor jongeren vanaf 12 jaar:  faalangst, piekeren, laag zelfbeeld, verlies, biculturele identiteit.

Psychologische begeleiding voor volwassenen: depressieve gevoelens, angsten, piekeren, laag zelfbeeld, concentratieproblemen, geheugenproblemen, verdriet, rouw, eenzaamheid, verslaving, zelfmoordgedachte, dementie, aanpassingsproblematieken, burn-out, bore-out, problematieken tijdens de perinatale periode..

Begeleiding van interculturele koppels en gezinnen

“What saves a man is to take a step. Then another step. It is always the same step, but you have to take it.”- Antoine de Saint-Exupéry